Ικανοποίηση Βερολίνου για τις διερευνητικές Ελλάδας-Τουρκίας