Η σύλληψη που προκάλεσε αναταράξεις στα παγκόσμια χρηματιστήρια