Η ιστορία του μπάνιου στη θάλασσα: Πότε ανακαλύφθηκε η παραλία