Η Γαλλία εκφράζει «θλίψη» για τις αποφάσεις των αρχών της Τουρκίας, για την Αγία Σοφία