Η Αυστρία ψάχνει για τουλάχιστον 8.000 εργαζόμενους στον τουρισμό