Η Αίγυπτος εκφράζει βαθιά ανησυχία για τουρκική απόφαση για αλλαγή καθεστώτος μέρους των Βαρωσίων.