Γνωστός παρουσιαστής συνελήφθη για ακάλυπτες επιταγές!