Γερμανικός Τύπος: Μάχη κατά των πελατειακών σχέσεων