Γέμισε από fake news το διαδίκτυο στη Γαλλία - Ανταγωνισμός για τα πρώτα αποτελέσματα