Γαλλικό δικαστήριο απεφάνθη ότι… οι πάπιες μπορούν να συνεχίσουν να κρώζουν