Γαλλίδα κέρδισε 20.000 ευρώ παριστάνοντας το θύμα των τρομοκρατικών επιθέσεων του 2015 - Δεν είναι η πρώτη!