Ευρωπαϊκό πυρήνα εξωτερικής πολιτικής με Γαλλία - Γερμανια θέλει ο Λάσετ