Έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να τραβήξουν αυτές τις φωτογραφίες