Έρευνα για το αν ψήφισε κάποιος στη θέση της Λεπέν στο Ε.Κ. ζητεί το ΕΛΚ