Έρευνα δείχνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνει με την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών