Επιπλέον 1.500 στρατιώτες στέλνουν οι ΗΠΑ στη Γερμανία