Εμβόλιο Johnson & Johnson: Πιο αποτελεσματικό με αναμνηστική δόση, λέει η εταιρεία