Είσοδο 10 ευρώ θα πληρώνουν όσοι επισκέπτονται τη Βενετία!