Εικόνες εξαθλίωσης στην Τουρκία με ουρές για λίγο ψωμί…