Εγκρίθηκε η νομοθεσία περί προσβολής αισθημάτων των πιστών