ΔΝΤ: Με διαφορετικές ταχύτητες η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας