Δεν βλέπει νοθεία στις αμερικανικές εκλογές ο υπουργός Δικαιοσύνης