Αυτοί είναι οι ξένοι σύμμαχοι του Ασάντ στον εμφύλιο της Συρίας