Αυστρία: Δραματική μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας