Αυστραλία : Χριστούγεννα χωρίς περιοριστικά μέτρα λόγω του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού