Άνω κάτω η Αλβανία: Διαδηλωτές μπήκαν στο κοινοβούλιο