Αναστασιάδης: Αδύνατη η λύση με στρατεύματα και εγγυήσεις