Ανακαλύφθηκε πλανήτης μεγαλύτερος από τον Δία με δικό του φως «κοντά» στη Γη