Αφγανιστάν: Η Παγκόσμια Τράπεζα εξετάζει τη χορήγηση βοήθειας