23χρονη έπαθε εγκεφαλικό από μία απλή κίνηση - Συμβαίνει μία στο εκατομμύριο