Ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Άμυνας υπό τον Ν. Παναγιωτόπουλο