«Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν όροι καλής γειτονίας με την Τουρκία»