Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας