ΥΠΟΙΚ: Κανένας κίνδυνος παραγραφής για τις λίστες καταθετών εξωτερικού