Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Νέες αεροπορικές οδηγίες με ισχύ έως 31 Αυγούστου