Υπάτιος Πατμάνογλου: Η φωτογραφία με τη δύο μηνών κόρη του