Υπ. Παιδείας: Έκτακτη επιχορήγηση 200.000 ευρώ στα Γενικά Αρχεία του Κράτους