ΥΕΘΑ: Προσλαμβάνονται 1000 ΟΒΑ για τις Ειδικές Δυνάμεις