Βρετανία: Τι κατάλαβε σωστά στη διαχείριση της πανδημίας