Βόλος: Μαθητής ζει χωρίς ρεύμα και έχει αδερφό σε μηχανική υποστήριξη