Βιολογικός πατέρας Μαρκέλλας : Δεν εμπιστεύομαι την οικογένεια που τη μεγαλώνει