Βίντεο – σοκ από τη στιγμή της θεομηνίας στη Χαλκιδική