Βερολίνο: Η απόφαση για το χρέος θα ληφθεί "εγκαίρως"