Βερολίνο: Δεν υπάρχουν προδεσμεύσεις για το ελληνικό χρέος