Βαθμολογίες Πανελληνίων - Αποτελέσματα την Παρασκευή στις 13:00