Βάσεις 2016: Τελευταίες εκτιμήσεις λίγο πριν ανακοινωθούν