Β. Κορκίδης: Τα μνημόνια φεύγουν, μέτρα μένουν, φόροι έρχονται