Τσακώθηκαν για μία θέση πάρκινγκ και έχασε τη ζωή του