Τρίκαλα:Τα πλατάνια αργοπεθαίνουν από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους