Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Τα αποτελέσματα των ελέγχων της Τροχαίας